ENVI Report 2/2019

Období: 1.1. - 31.1.2019

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Po hlášení pro vodní bilanci pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP (zejména odpady, obaly, poplatková přiznání za vody).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za leden žádné změny v povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2019

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ostatní - zemědělství

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

  • Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC číst
  • Veřejná konzultace k návrhu na omezení 8 polycyklických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech číst
  • ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO) číst
  • ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek číst
  • Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu číst
  • ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování tří chemických látek číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.