ENVI Report 7/2018

Období: 1.6.2018 - 30.6.2018

Ve sledovaném období byla vydána dlouho očekávaná rozsáhlá novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, účinnost novely je až od 1.1.2019. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část C - Ochrana a využití vod
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za červen žádné změny ve sledovaných povinnostech (vydaná novela vodního zákona je účinná až od 1.1.2019) 113/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky Novela vodního zákona

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6F7

Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 2. čtvrtletí

§ 10-13 zákona o obalech

30.7.2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj MV):

Zemědělství
Zemědělství - ochrana rostlin
Energetika
Ochrana a využití vod
Technické požadavky na výrobky

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Odpady, obaly:
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech číst
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech číst
Chemické látky:
  • Nařízení Komise (EU) 2018/885 ze dne 20. června 2018, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích číst
  • Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV číst
  • Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH číst
  • Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH? číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.