ENVI Report 12/2018

Období: 1.11.2018 - 30.11.2018

V listopadu nebyly vydány žádné změny v oblasti podnikové ekologie. Vydáno bylo sdělení MŽP k problematice záloh podle vodního zákona.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za listopad žádné změny ve sledovaných povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
- žádné termínované povinnosti na měsíc prosinec. - -

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

  • ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek číst
  • ECHA upozorňuje registranty na povinnost podle nařízení REACH - průběžně aktualizovat již předložené registrační dokumentace číst
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1622 ze dne 29. října 2018 o neschválení některých účinných látek biocidních přípravků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 číst
  • ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek číst
  • ECHA aktualizovala informace pro podnikatele o dopadech vystoupení Spojeného království z EU ve vazbě na nařízení REACH číst
  • Změna nařízení REACH, přílohy XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A či 1B číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.