ENVI Report 4/2018

Období: 1.3.2018 - 31.3.2018

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Ohlašovací období skončilo a v dubnu nás čeká už jen výkaz o obalech. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za březen žádné změny ve sledovaných povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6F7

Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 1. čtvrtletí

§ 10-13 zákona o obalech

30.4.2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Ostatní - zemědělství
Ochrana přírody a krajiny
Změny v evropské legislativě; aktuality z oblasti CHLS (zdroj: MPO, ECHA)
  • ECHA zveřejnila pro registranty nového praktického průvodce číst
  • Pozor - 31. 5. 2018 - konečný termín registrace chemických látek podle nařízení REACH číst
  • Výhoda rychlejšího zpracování registrační dokumentace podle nařízení REACH číst
  • Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení číst
  • Upozornění na termín použití nařízení Komise (EU) 2016/1179 ke změně přílohy VI nařízení CLP číst
  • Upozornění na nové záznamy v dodatcích k příloze XVII nařízení REACH číst
  • ECHA zveřejnila informaci o naléhavé potřebě revize informačních požadavků podle nařízení REACH pro chemické látky uváděné na trh v nanoformách číst
  • Pozor na isopropylalkohol číst
  • ECHA zveřejnila dosud známé informace o dopadech vystoupení Spojeného království z EU na činnost ECHA číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.