ENVI Report 5/2018

Období: 1.4.2018 - 30.4.2018

Ve sledovaném období byly vydány změny v oblasti chemických látek (školství), ochrany přírody a požadavcích na  kvalitu vody. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

A - Chemické látky a směsi
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
A2 Vydání prováděcího předpisu pro § 65 odst. 4 školského zákona (Střední vzdělávání): Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise (61/2018 Sb.).  61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů  Podrobněji článek Nakládání s chemickými látkami - další upřesnění pro žáky

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na květen nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Požadavky na pitnou a teplou vodu
Chemické látky a směsi (školství)
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě; aktuality z oblasti CHLS (zdroj: MPO, ECHA)

 • Biocidy:
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/622 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 3 číst
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/619 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6 číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/614 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 číst
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/613 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4 číst
 • Chemické látky:
  • Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP číst
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/594 ze dne 13. dubna 2018 o identifikaci 1,2-anhydridu benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení č. 1907/2006 číst
  • ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích
   číst
  • Probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 8 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.